Autonomen en ANBI

Autonomen hebben een soort van obsessie voor de ANBI status. Waar het vandaan komt, hoe het gekomen is, is onbekend, maar het is in ieder geval iets dat al jaren rondgaat en van tijd tot tijd weer “hot” is.

Voor wie hier niet mee bekend is, eerst een korte uitleg over ANBI.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is een status die stichtingen, verenigingen en instellingen aan kunnen vragen mits ze aan een aantal eisen voldoen. Alle overheidsinstellingen hebben automatisch een ANBI status, dit is bij wet geregeld.
Zo’n ANBI status levert een aantal financiële voordelen op voor de instelling. Een ANBI betaalt o.a. geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Voor wie een schenking (gift) doet aan een ANBI geldt ook een belastingvoordeel, mits aan een aantal criteria voldaan wordt. Zo moet het minimum aan giften 1% van het drempelinkomen zijn, met een minimum van €60, en maximaal 10% van het drempelinkomen. Daarnaast is er nog onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften. Voor periodieke giften gelden aanvullende regels en deze giften moeten vastgelegd zijn. Het zij via een schenkingsovereenkomst, het zij via een notaris.

Nu zul je je misschien afvragen, zijn autonomen zo gul en schenken ze zo veel geld aan goede doelen?
Het antwoord is nee. Ze draaien alles om. Daarnaast hebben ze nog allerlei zelfverzonnen regels m.b.t. het doen aan betalingen aan een ANBI instelling.

Op het moment dat er een betaling gedaan wordt aan een organisatie die een ANBI status heeft, dan beschouwen ze dat als gift. In hun redenatie is een ANBI een goed doel, en mogen goede doelen alleen donaties ontvangen. Ze mogen ook geen winst maken en ze mogen je niet dwingen om te betalen. Want een gift is vrijwillig. Deurwaarders worden om die reden dan ook de deur gewezen.

Ook wordt soms betaalde belasting opgevoerd als gift. Om dezelfde redenatie, de belastingdienst heeft een ANBI status, dus is de betaalde belasting een gift. Hier zijn overigens zelfs al meerdere rechtszaken over gevoerd en de uitspraak is, dat betaalde belasting niet als gift opgevoerd kan worden.

Bij het betalen van huur zien ze dat als een periodieke gift, en heeft de woningbouwcorporatie hun misleidt. Deze had moeten melden dat ze een ANBI status hebben en geen huurovereenkomst, maar een schenkingsovereenkomst aan moeten bieden. Ze beroepen zich zelfs op dwaling.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Als u uw instelling(en) als ANBI wilt laten aanwijzen, moet u dat bij ons aanvragen. De staat, provincies, gemeenten en waterschappen hoeven geen aanvraag in te sturen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

Daarnaast gaan ze ook nog de mist in met bedrijven die ze aanzien voor een ANBI instelling. Dat is omder andere het geval met energie maatschappijen. Die hebben vaak een stichting opgericht met in de naam van de stichting de bedrijfsnaam verwerkt.
Een voorbeeld hiervan is Vattenfall. Deze hebben de ‘Stichting Vattenfall Foundation Nederland’ opgericht. Bij het invullen van de belastingaangifte maken ze gebruik van de ANBI-Controle van de belastingdienst. Daar typen ze de naam in van de energieleverancier en vinden dan de stichting. Vervolgens gaan ze er van uit dat de stichting hetzelfde is als het energiebedrijf en vullen de betaalde termijnbedragen in als gift.

In het kort komt het hier op neer:

  • De betaling vloeit voort uit een verplichting. Een belastingaanslag, een huurovereenkomst, een energie contract, een boete, en is geen gift.
  • Alleen bij giften is het relevant of er een ANBI status verleend is aan de ontvangende partij.
  • Indien er sprake is van een gift aan een ANBI instelling, moet deze voldoen aan voorwaarden.
  • Bedrijven hebben nooit en te nimmer een ANBI status.

Goede doelen, of stichtingen, mogen winst maken. De winst moet echter gebruikt worden voor de doelen die in de statuten beschreven zijn.
Een voorbeeld: Een woningbouwvereniging mag winst maken, maar de winst mag niet ten goed komen aan de directie of het personeel, maar moet besteed worden aan de woningen of gebruikt worden om nieuwe woningen te bouwen.

Een gedachte over “Autonomen en ANBI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Autonoom

Vorige artikel

Uitleg veel gebruikte wetsartikelen
Algemeen

Volgende artikel

Nederland is een bedrijf