Autonomen en de Zorgverzekering

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Iedereen heeft recht op dezelfde, betaalbare zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen betaalt daaraan mee via premies en belastingen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een zorgverzekering te hebben. Daarmee heeft iedereen toegang tot zorg in het basispakket. Dit is het pakket van verzekerde zorg waar iedereen recht op heeft. In de regelgeving staat welke zorg in het basispakket zit en welke voorwaarden voor deze zorg gelden.

Veel autonomen willen echter geen zorgverzekering. Er zijn diverse redenen waarom ze geen (verplichte) zorgverzekering willen afsluiten.

  • Dwang. Een zorgverzekering is verplicht en dat is dwang en dwang mag niet.
  • Ze willen zelf de keus hebben om wel of geen zorgverzekering af te sluiten.
  • Ze hebben jarenlang een verzekering gehad, premie betaald, maar nooit medische zorg nodig gehad, en willen daarom niet langer betalen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg kan bestaan uit een behandeling, een dienst of een product. In de Zvw is een breed basispakket van zorg verzekerd. Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit voor hun verzekerden. Zorgaanbieders hebben de verantwoordelijkheid om zorg te bieden die van goede kwaliteit is.

Op Telegram is er zelfs een speciale groep, STOP Zorgverzekering, die zich volledig richt op mensen die willen stoppen met hun zorgverzekering. In de groep worden tips en adviezen gegeven hoe je dit het beste kunt doen.

Een veel gebruikte methode is om de verzekering per 31 december op te zeggen en geen nieuwe verzekering af te sluiten.
Na enkele maanden ontvangen ze een brief waarin gemeld wordt dat ze geen zorgverzekering hebben en er een af moeten sluiten. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete van €472,25. De boete gaat via het CJIB. Wordt er nog steeds geen zorgverzekering afgesloten, dan volgt er na 3 maanden nogmaals een boete van €472,25. Als er dan nog steeds geen zorgverzekering afgesloten is, dan sluit het CAK een zorgverzekering af voor 12 maanden. De premie van de zorgverzekering, die een stuk hoger is dan wanneer je er zelf een verzekering afsluit, wordt ingehouden op het loon of uitkering.

Op deze manier proberen autonomen zo lang mogelijk onder de verplichte verzekering uit te komen. In sommige gevallen lukt het om op deze manier een half jaar geen verzekering te hebben en geen premie te betalen.
Maar regelmatig gaat het fout, en dan staat de deurwaarder voor de deur om de opgelegde boete(s) te innen.

Een andere manier is, dat er gestopt wordt met het betalen van de premie van de zorgverzekering. Vaak om zelf verzonnen redenen waardoor ze menen niet meer verplicht te zijn een verzekering te hebben, of premie te moeten betalen. Ook in dat geval komen ze bij het CAK terecht. Wanneer er 6 maanden geen premie meer betaald is, meldt de zorgverzekeraar je bij het CAK aan als wanbetaler. Vanaf dat moment moet de premie betaald worden aan het CAK. En de premie is hoger dan bij de zorgverzekeraar. De premie wordt, als dat mogelijk is, ingehouden op loon of uitkering. Is dat niet mogelijk, dan gaat het via het CJIB. Wanneer er recht is op zorgtoeslag, dan gaat die naar het CAK en wordt het verrekend met de premie.

Voor de schuld bij de zorgverzekeraar moet een regeling getroffen worden met de zorgverzekeraar. Zodra de schuld bij de zorgverzekeraar afgelost is gaat de premiebetaling weer via de zorgverzekeraar en niet meer via het CAK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Algemeen

Vorige artikel

De gratie Gods