Bevoegdheden en mandaten

Bevoegdheden

Bevoegd zijn is een stokpaardje voor autonomen. Ze zijn al snel van mening dat een deurwaarder, politieagent of rechter niet bevoegd is. Soms worden zelfs de bevoegdheden van medewerkers van een bedrijf in twijfel getrokken. Waar komt dat vandaan?

Allereerst wantrouwen. Autonomen zijn enerzijds heel goedgelovig, je kunt ze ontzettend veel wijs maken. Anderzijds zijn ze ontzettend wantrouwend en achterdochtig. Er wordt overal wat achter gezocht. Maar het wil weten of iemand bevoegd is heeft vooral ook te maken met het onder de verplichtingen om te betalen uit te komen.

Want, als een deurwaarder aan jouw deur staat met een vordering, en de deurwaarder is niet bevoegd dan hoef je niet te betalen. Of bijvoorbeeld een deurwaarder bevoegd is, wordt op verschillende manieren gecontroleerd.

  • Controleren bij de KvK
  • Tonen van volmacht
  • Akte van cessie overleggen

Nu is het heel simpel. Een deurwaarder hoeft niet aan te tonen dat hij bevoegd is. Hij moet zich kunnen legitimeren met zijn deurwaarderspas. Dat is het bewijs dat hij ingeschreven staat bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG. Alleen beëdigde deurwaarders kunnen zich inschrijven bij de KBvG.

Het staat iedereen vrij te controleren of de deurwaarder ingeschreven staat bij de KBvG. Ook staat het iedereen vrij om te controleren bij de schuldeiser of deze de deurwaarder ingeschakeld heeft voor het innen van de vordering.

Akte van cessie

Een akte van cessie wordt opgemaakt wanneer een schuld overgenomen wordt door een andere partij. Het komt voor dat oninbare vorderingen, zoals leningen en schulden verkocht worden aan een derde partij. Vaak zijn dit incassobureaus die hopen met de nodige pressie de schuld alsnog te kunnen innen. In de vrijwel alle gevallen incasseert de deurwaarder de schuld namens de schuldeiser en handelt in opdracht van de schuldeiser. Er is dan ook geen sprake van een akte van cessie. Bovendien moet de schuldeiser deze akte van cessie op verzoek kunnen tonen, en niet de deurwaarder.

Controleren bij de KvK

Het controleren van de bevoegdheid van een deurwaarder bij de KvK heeft geen enkele zin. Deurwaarders staan niet ingeschreven bij de KvK, wel het deurwaarderskantoor waar voor ze werken, en bevoegdheden worden niet geregistreerd bij de KvK. Uitgebreide uitleg over dit onderwerp kun je hier vinden.

Mandaat

Het volgend onderwerp dat een grote rol speelt is het mandaat. Nauw verwant aan de bevoegdheid. Mandaten spelen vooral een rol binnen bestuursrecht. Ook hier geldt weer, iemand hoeft niet aan te kunnen tonen dat ze mandaat hebben om bepaalde handelingen te verrichten of werkzaamheden uit te voeren. Ze dragen geen brief op zak waarin dat staat.

Ook hier geldt, je mag er van uit gaan dat mensen beschikken over het juiste mandaat. Twijfel je, vertrouw je het niet? Dan kun je zelf bij de betreffende instantie dit controleren. In veel gevallen is een openbaar mandaatregister beschikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Algemeen

Vorige artikel

De rol van de Kamer van Koophandel
Algemeen

Volgende artikel

De gratie Gods