Youri Plate – de yourist uit Schinveld

Belastingdienst wint: adviseur van autonomen moet melden dat hij ‘onjuiste informatie verspreidt’ Kopte het AD op woensdag 8 november, de dag dat het vonnis gepubliceerd werd.

Afgelopen zomer was de maat vol bij de belastingdienst. Door de handelswijze van Youri Plate werd de belastingdienst overladen met onjuiste aangiftes inkomstenbelasting en herstelaangiften, van mensen die de adviezen van Youri Plate opgevolgd hebben, of zich door hem en zijn ‘Team’ hebben laten bijstaan bij het invullen van de belastingaangiftes. Overigens niet gratis. Hij vroeg €25 per persoon voor de hulp. En als mensen geld terugkrijgen, dan moet er 15% van dit bedrag afgedragen worden aan de vereniging. Blijkt bij de definitieve aangifte dat het ten onrechte uitbetaald is, dan belooft de vereniging het bedrag terug te betalen. Maar niet alleen de aangiftes zorgden voor handenvol extra werk, daarnaast betichtte Youri de belastingdienst, en medewerkers, van fraude.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Youri Plate is al ongeveer 4 jaar aan het strijden tegen de overheid. Het is begonnen tijdens de Corona pandemie waarin Youri zich ontpopte als de aanvoerder van een groep “strijders” tegen de, door de overheid, opgelegde maatregelen. Door zijn “strijd” en zijn gedragingen heeft dat er toe geleid dat hij zijn rijbewijs kwijtgeraakt is wegens rijden onder invloed, en vervolgens niet de verplichte cursus volgen, waardoor zijn rijbewijs ongeldig verklaard is. Ook kreeg hij OTS, Onder Toezicht Stelling, waardoor hij zijn kinderen maar beperkt mag zien.

Ook heeft Youri grote affiniteit met de autonome beweging. Veel van zijn volgelingen voeren ‘Vdf’ in hun naam en worden zijn berichten op Telegram en Facebook gedeeld in de Telegram groepen van de autonomen. Hij haalt er zelf ook zijn inspiratie vandaan. En in het verleden heeft hij cursussen verzorgd om autonoom te worden. Iets waar hij nu liever niet meer aan herinnerd wil worden.

Een van de onderwerpen in de Telegram groepen is ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en is een status die aan een vereniging of stichting toegekend kan worden, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Hoe het precies werkt heeft Youri niet zelf uitgezocht, maar hij heeft daar hulp bij gehad van Jan Zeelen, een autonoom die beweert dit trucje zelf al jaren succesvol toe te passen. Waar het op neer komt is, dat alle betalingen aan een instelling met ANBI status als gift beschouwd worden. En giften aan een instelling met ANBI status mogen van de belastingdienst afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Even kort door de bocht gezegd. Dat opvoeren als aftrekpost is wel aan een aantal regels gebonden. Zo geldt er een drempelbedrag, een minimum en maximum bedrag dat aan giften opgevoerd kan worden. Met name aan het maximum bedrag dat opgegeven mag worden werd vaak al niet voldaan.

Kortom, Youri zag hier wel brood in. Hij zijn leden helpen voor een klein bedrag, €25 per lid, en een percentage van de teruggave, zijn leden gratis geld. Zodoende is Youri gestart met het organiseren van dagen waarop leden, na aanmelding, langs konden komen om hulp te krijgen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. En niet alleen van het afgelopen jaar, maar ook tot 5 jaar terug.
Overigens moest die €25 contant afgerekend worden en gebruikte Youri dat geld om anderen te betalen die meehielpen bij het invullen.
En Youri ging nog een stapje verder. Hij beweerde een contactpersoon binnen de belastingdienst te hebben die de aangifte direct goedkeurde na binnenkomst. Hij belde zich suf met de belastingdienst.

Dit bleef niet onopgemerkt bij de belastingdienst. Ook zijn er diverse mensen geweest die de belastingdienst getipt hebben over deze werkwijze, want dit loopt op een gegeven moment fout af voor degene die bewust een onjuiste aangifte indienen. Al zijn ze zich zelf daar niet bewust van. Iedereen kan bedenken dat betaalde belasting geen gift is, en daarom ook niet aftrekbaar is van de belasting. Ook al beweerde Youri van wel.
Uiteindelijk noopt dit de belastingdienst tot aanpassing van het proces. Vanaf dat moment werden niet meer automatisch voorlopige aanslagen opgelegd en terugbetaald wanneer er giften in het spel zijn. Dit ten koste van mensen die ter goeder trouw zijn.
Overigens zijn er een aantal leden geweest die op basis van de voorlopige aangifte geld teruggekregen hebben. Ook Youri zelf schijnt op die manier geld teruggekregen te hebben.
Alleen werkt het bij een voorlopige aanslag zo dat er nog een controle plaats vindt. Als er giften opgegeven zijn moet de belastingplichtige met bewijsstukken komen van de gift. Worden die niet aangeleverd, of wordt onvoldoende aangetoond dat er sprake is van een gift in de zin van de regels van de belastingdienst, dan wordt de aangifte herzien en moet het reeds ontvangen bedrag terugbetaald worden.
En wanneer de belastingdienst meent dat er opzettelijk een onjuiste aangifte gedaan is, kan de belastingdienst ook nog een boete opleggen en wordt de belastingplichtige aangemerkt als fraudeur. Dat laatste bekent dat de komende jaren de belastingaangifte altijd gecontroleerd wordt voordat er een aanslag opgelegd wordt.

Ook heeft Youri grote fouten gemaakt bij ondernemers en Zzp’ers. Hij meende het beter te weten dan de boekhouders van deze leden en beweerde dat alle boekhouders niet wisten dat ze een bepaald ‘vinkje’ aan moesten zetten bij het indienen van de belastingaangifte. En hierdoor liepen mensen belastingteruggave mis, aldus Youri. Een aantal ondernemers heeft Youri weten te overtuigen om alsnog aangifte inkomstenbelasting te doen, met zijn hulp, en allerlei betaalde bedragen als gift op te voeren. Uiteraard pakte dit desastreus uit voor deze ondernemers toen de aangifte gecontroleerd werd.

De maat vol

Uiteindelijk werd het de belastingdienst te gortig. Enkele duizenden aangiftes waarin giften opgevoerd waren die hoogstwaarschijnlijk geen gift zijn, en allemaal gecontroleerd en behandeld moeten worden. Aanpassen van de procedures. En daarnaast nog een stroom aan laster en lastigvallen van medewerkers van de belastingdienst door Youri Plate. Overigens heeft hij daar eerder al een aangetekend schrijven over ontvangen waarin hem gezegd is te stoppen met het lastigvallen van medewerkers. Daarnaast heeft Youri de gewoonte alle gesprekken op te nemen en te publiceren op social media.

In augustus 2023 heeft de belastingdienst de landsadvocaat, Pels Rijcken, in de arm genomen en is er een sommatiebrief naar Youri gestuurd met een 40-tal punten waaraan hij zich diende te houden, of in sommige gevallen, juist te onthouden. Deed hij dat niet, dan zou er een Kort Geding volgen met als eis een dwangsom van €5000 per dag als hij zich niet aan die punten zou houden.
Het Kort Geding heeft op 18 oktober plaatsgevonden en op 8 november heeft de rechter uitspraak gedaan.

2 gedachten over “Youri Plate – de yourist uit Schinveld

 1. Ger Peters schreef:

  Nee dat klopt.
  BELASTINGDIENST heeft geen ambi-status, en het is geen gift.
  Zoals iedereen, en ieder bedrijf dat geld leent, moet ook deze firma gewoon haar terugbetalingsverplichtingen nakomen.

  Hiermee kan heer Plate volstaan met het terugtrekken dat firma BELASTINGDIENST een AMBI-status heeft. Daarmee is voldaan aan het rectificeren van deze foute stelling.

  1. Guus Disselkoen schreef:

   De belastingdienst heeft wel degelijk de ANBI status. Alle overheidsinstellingen hebben bij wet de ANBI status.
   Het gaat niet om het terugbetalen van leningen, maar het verkeerd interpreteren van giften.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Algemeen

Vorige artikel

Motu Proprio