Met enige regelmaat staan autonome, of soevereine mensen voor de rechter. Dat hun argumenten geen stand houden blijkt wel uit de uitspraken. Op deze pagina vind je een overzicht van een aantal rechtszaken en een link naar de uitspraak.

Wanneer je naar de uitspraak op de site van De Rechtspraak gaat, dan staat daar ook vaak een link naar een verrijkte uitspraak. Als deze aanwezig is, dan adviseer ik je die link te openen en de verrijkte uitspraak te lezen. Deze is, zoals de naam al zegt, verrijkt en beter, en begrijpelijker, om te lezen.

ECLI:NL:RBDHA:2023:18535
Instantie: Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak: 24-10-2023
Datum publicatie: 01-12-2023
Zaaknummer: NL23.31540 en NL23.31538
Rechtsgebieden: Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – enkelvoudig


Inhoudsindicatie: bewaring, elektronische handtekening, samenhang zaken, gegrond.


ECLI:NL:RBMNE:2023:6891
Instantie: Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak: 20-12-2023
Datum publicatie: 08-01-2024
Zaaknummer: 10666399 \ UC EXPL 23-5562
Rechtsgebieden: Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Huurrecht. Vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Huurder stelt dat hem als vrij en soeverein mens geen regels opgelegd kunnen worden. Huurder wil niet langer huurtermijnen betalen aan de verhuurder (een stichting met ANBI-status) maar slechts periodieke schenkingen doen.


ECLI:NL:GHSHE:2023:4284
Instantie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Datum uitspraak: 21-12-2023
Datum publicatie: 21-12-2023
Zaaknummer: 200.332.504_01
Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: art. 81 Rv / het hof bekrachtigt de beschikking waarvan beroep waarin de gemachtigde op grond van artikel 81 Rv is geweigerd zijn cliënt bij te staan / het recht op hoor en wederhoor is niet geschonden nu appellant door de kantonrechter is gehoord vóórdat de beschikking is gegeven.


ECLI:NL:GHAMS:2023:2770
Instantie: Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak: 31-08-2023
Datum publicatie: 23-11-2023
Zaaknummer: 22/02481
Rechtsgebieden: Belastingrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting terecht opgelegd. Belanghebbende kan zich niet aan deze belastingplicht onttrekken met de stelling dat hij als autonoom en soeverein persoon zelf kan bepalen of hij belasting wil betalen.


ECLI:NL:RBOVE:2023:4166
Instantie: Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak: 23-10-2023
Datum publicatie: 24-10-2023
Zaaknummer: 10704060 \ CV EXPL 23-2070
Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie: De rechtbank wijst de vorderingen af.
Eiser had de gemeentelijke belastingaanslagen over de jaren 2022 en 2023 niet betaald, dus het belastingkantoor had dwangbevelen uitgevaardigd en beslag gelegd op eiser’s loon. Eiser voert aan dat hij de belastingaanslagen niet hoeft te betalen, of in elk geval betaling kan opschorten.ECLI:NL:RBZWB:2023:7354
Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak: 23-10-2023
Datum publicatie: 27-10-2023
Zaaknummer: C/02/415028 / HARK 23-228 (E)
Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Wraking


ECLI:NL:GHARL:2018:4410
Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 15-05-2018
Datum publicatie: 18-05-2018
Zaaknummer: 17/00870
Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2017:2837, Bekrachtiging/bevestiging
Cassatie: ECLI:NL:HR:2018:1930
Rechtsgebieden: Belastingrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep


Inhoudsindicatie: Uit de wet voortvloeiende belastingen zijn geen giften.ECLI:NL:GHARL:2023:6265

Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 24-07-2023
Datum publicatie: 03-08-2023
Zaaknummer: Wahv 200.316.123/01
Rechtsgebieden: Strafrecht, Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep


Inhoudsindicatie: De betrokkene behoort tot het Inheemse Volk der Germaniten uit de inheemse stam der Friezen en wil in Nederland leven als vrij en soeverein mens van vlees en bloed. Volkenrechtelijke verdragen brengen volgens hem mee dat de door de Nederlandse overheid eenzijdig opgelegde regels niet rechtstreeks op hem van toepassing zijn. Deze grond wordt door het hof verworpen.


ECLI:NL:RBMNE:2022:577
Instantie: Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak: 11-02-2022
Datum publicatie: 22-02-2022
Zaaknummer: UTR 21/3695 en UTR 21/3696 en UTR 21/3697 en UTR 21/3928
Rechtsgebieden: Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken: Mondelinge uitspraak,Voorlopige voorziening


Inhoudsindicatie: 1:3 Awb. 6:2 Awb. 8:1 Awb. 26 Awr. Beroep niet tijdig beslissen. Verzoek is niet gebaseerd op het recht maar op een ‘arrest van de Hoge Raad van de Kinderen’ dat geen rechterlijk college is maar een particulier initiatief. Geen aanvraag om een besluit te nemen. Rechtbank daarom onbevoegd.


ECLI:NL:RBNHO:2023:2287
Instantie: Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak: 21-02-2023
Datum publicatie: 15-03-2023
Zaaknummer: 10300540 WM
Rechtsgebieden: Bestuursstrafrecht
Bijzondere Kenmerken: Eerste aanleg – enkelvoudig


Inhoudsindicatie: De kantonrechter vat het verweer zo op dat de betrokkene de inleidende beschikking en de beslissing van de officier van justitie niet erkent. Dit verweer kan op grond van het volgende niet slagen. Voorop wordt gesteld dat een ieder die in Nederland woont, leeft of verblijft zich moet houden aan de in Nederland geldende regels. De kantonrechter begrijpt dat betrokkene in Nederland als vrij en soeverein mens van vlees en bloed wil leven en principiële bezwaren heeft tegen deze eenzijdig opgelegde regeling. Voor zover daarmee wordt beoogd dat de kantonrechter oordeelt dat de wet niet of niet op de door de wetgever beoogde wijze op deze betrokkene van toepassing is, kan daaraan niet worden tegemoet gekomen. Beroep niet-ontvankelijk omdat deze te laat is ingesteld bij de kantonrechter.


ECLI:NL:GHARL:2021:10153
Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak: 29-10-2021
Datum publicatie: 09-11-2021
Zaaknummer: Wahv 200.269.779
Rechtsgebieden: Strafrecht, Bestuursstrafrecht
Bijzondere Kenmerken: Hoger beroep


Inhoudsindicatie: De betrokkene stelt dat hem als vrij en soeverein mens van vlees en bloed geen sanctie kan worden opgelegd. Het hof verwerpt dit verweer, nu de betrokkene als inwoner van Nederland onderworpen is aan de Nederlandse wet- en regelgeving.


ECLI:NL:RBNNE:2020:3389
Instantie: Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak: 08-10-2020
Datum publicatie: 15-10-2020
Zaaknummer: AWB LEE – 19 _ 3249
Rechtsgebieden: Belastingrecht
Bijzondere Kenmerken: Eerste aanleg – enkelvoudig


Inhoudsindicatie: In geschil is of de aanslagen IB/PVV en ZVW 2017 terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd aan eiser.

Eiser stelt dat op de wettelijke bepalingen waarop de aanslagen berusten niet op hem van toepassing zijn omdat hij geen ‘natuurlijk persoon’ is. Eiser stelt voorts dat de aan de belastingdienst afgedragen belastingen aftrekbaar zijn als giften.

De rechtbank oordeelt dat onder de term natuurlijk persoon moet worden verstaan: ieder levend mens. De termen ‘mens van vlees en bloed’ en ‘natuurlijk persoon’ sluiten elkaar dan ook niet uit. Er bestaat ook geen wettelijke grondslag voor het door eiser bepleite onderscheid tussen de ‘mens van vlees en bloed’ en een ‘natuurlijk persoon’. Verweerder heeft de aanslagen terecht opgelegd.

De rechtbank oordeelt verder dat volgens vaste jurisprudentie belastingen die afgedragen worden aan de overheid niet kwalificeren als aftrekbare giften. Verweerder heeft terecht geen giftenaftrek in aanmerking genomen.ECLI:NL:RBDHA:2021:1300
Instantie: Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak: 26-01-2021
Datum publicatie: 17-05-2021
Zaaknummer: AWB – 19 _ 7900 en 20 _197
Rechtsgebieden: Belastingrecht
Bijzondere Kenmerken: Eerste aanleg – enkelvoudig


Inhoudsindicatie: Betaalde (loon)belasting vormt geen verplichte bijdrage die als periodieke gift in aftrek op het inkomen kan worden gebracht. Van een bevoordeling uit vrijgevigheid is geen sprake, nu het betalen van belasting geen vrijgevigheid betreft, maar een wettelijke verplichting is. De rechtbank ziet geen aanleiding om van de bestaande jurisprudentie over dit onderwerp af te wijken.


ECLI:NL:RBGEL:2023:5477
Instantie: Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak: 06-10-2023
Datum publicatie: 17-10-2023
Zaaknummer: ARN 22_5835
Rechtsgebieden: Belastingrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Wet IB 2001. Belastingplicht natuurlijke persoon. Mens van vlees en bloed. Belanghebbende drijft een onderneming en heeft een belastingconsultent aangifte IB 2020 laten doen. De aanslag IB 2020 wordt conform de aangifte opgelegd. Belanghebbende komt in beroep en stelt dat hij niet valt onder het begrip natuurlijk persoon. Ook vraagt hij zich af of de inspecteur bevoegd is om een aanslag op te leggen. Hij wil dat de rechtbank de belastingdienst opdraagt antwoord te geven op zijn diverse vragen, onder meer wat de Staat voor een soort entiteit is en hoe het kan dat hij zonder overeenkomst of lidmaatschap belastingplichtig is. Tegen de hoogte van de aanslag richt belanghebbende geen beroepsgronden. De rechtbank oordeelt dat belanghebbende wel degelijk onder het begrip natuurlijk persoon valt en dus belastingplichtig is. Zij verklaart het beroep ongegrond.


ECLI:NL:RBDHA:2023:14239
Instantie: Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak: 25-09-2023
Datum publicatie: 25-09-2023
Zaaknummer: 09/130680-23
Rechtsgebieden: Strafrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – meervoudig

Inhoudsindicatie:
Poging tot wapenbezit. Deels voorwaardelijke gevangenisstraf. Verdachte wilde wapens kopen van politieambtenaren die zich voordeden als wapenhandelaar. Meerdere bestellingen, maar geen beroep of gewoonte. Meerdaadse samenloop, geen voortgezette handeling. Overwegingen over de strafmaat voor het bezit van meerdere vuurwapens en poging daartoe. Het aanhangen van het soevereine gedachtegoed is niet strafverhogend, maar plannen om wapens te verspreiden zijn dat wel. De rechtbank legt de nadruk op speciale preventie en resocialisatie.

Youri Plate

Niet alleen autonomen staan regelmatig voor het hekje, ook mensen die het gedachtegoed nastreven, of zelfs de inspiratiebron zijn voor autonomen, komen regelmatig in aanvaring met justitie en mogen voor de rechter tekst een uitleg geven. Het vonnis valt niet altijd in het voordeel uit van de gedaagde.

Een bekend voorbeeld hiervan is Youri Plate. Al enkele jaren is hij bezig met zijn “strijd” tegen jeugdzorg, deurwaarders, het CBR, en tegenwoordig ook de belastingdienst. Niet alleen heeft een rechter hem onbekwaam verklaard om iemand juridisch bij te staan in de rechtbank. Ook is hij, met zijn vereniging en mede bestuurslid Ronald H. veroordeeld wegens het verspreiden van desinformatie, en het aanzetten tot het doen van een valse aangifte inkomstenbelasting.

ECLI:NL:RBLIM:2023:4961
Instantie: Rechtbank Limburg
Datum uitspraak: 23-08-2023
Datum publicatie: 24-08-2023
Zaaknummer: 10669829 OV VERZ 23-52
Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Beschikking


Inhoudsindicatie: Weigering gemachtigde in kantonprocedure wegens ernstige onbekwaamheid ex art 81 Rv.


ECLI:NL:RBLIM:2023:6530
Instantie: Rechtbank Limburg
Datum uitspraak: 08-11-2023
Datum publicatie: 08-11-2023
Zaaknummer: C/03/322326 / KG ZA 23-342
Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Kort geding


Inhoudsindicatie: De vereniging handelt onrechtmatig jegens de Staat/de Belastingdienst, door het verstrekken van informatie/adviezen, inhoudende dat betaling van (inkomsten)belasting is te beschouwen als een gift in de zin van artikel 6.32 Wet IB 2001.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat het in beginsel niet onrechtmatig is jegens de Staat/de Belastingdienst om fiscaal advies te verstrekken dat in strijd is met het standpunt dat door de Belastingdienst wordt gehuldigd omtrent een fiscale kwestie. Het kan immers legitiem zijn om (een geadviseerde, met behulp van het omstreden advies, in staat te stellen) te proberen de Belastingdienst, eventueel na een gang naar de belastingrechter, op andere gedachten te brengen en daarmee te laten afwijken van een eerder ingenomen standpunt.
Dat is echter anders, indien, zoals in dit geval, het verstrekte advies/de verstrekte informatie evident onjuist is, de vereniging die evidente onjuistheid kent, of moet kennen, er geen redelijke verwachting is dat de Staat/de Belastingdienst zal afwijken van een eerder ingenomen standpunt en ook de belasting-rechter daarover niet anders zal oordelen dan hij eerder deed en, ten slotte, dat het advies tot aanzienlijke schade leidt voor de Staat/de Belastingdienst, terwijl die schade voorzienbaar was.

Details

Deze zaak betreft de zelfbenoemde jurist uit Schinveld, Youri Plate. Alhoewel hij zelf zegt niets met autonomen te hebben, haalt hij wel een deel van zijn informatie uit de Telegram groepen van autonomen, en worden zijn berichten en video’s grif gedeeld in deze groepen. Ook heeft hij in het verleden tegen betaling workshops georganiseerd om mensen te helpen bij het autonoom worden.