De rol van de Kamer van Koophandel

Regelmatig duikt in de berichten van de autonomen de Kamer van Koophandel, of KvK, op en speelt deze een belangrijke rol. Hoe komt dat?

Dit wordt in eerst instantie veroorzaakt door het gebrek aan kennis en het blindelings volgen van, en geloven in anderen. Daarnaast spelen een aantal hardnekkige misverstanden een rol.

De KvK is een handelsregister en bedoeld als instrument om ondernemers te ondersteunen bij het ondernemen.

In het handelsregister worden bij organisaties ook de personen geregistreerd die de organisatie besturen en\of tekenbevoegd zijn. Dit worden functionarissen genoemd. Erg handig, als je een flinke order krijgt van een bedrijf, dan wil je graag weten of de persoon waar je zaken mee doet wel bevoegd is om te mogen tekenen voor de order. Of dat iemand bevoegd is een huur- of koopcontract te tekenen.

En omdat heel veel overheidsinstellingen ook deelnemen aan het economisch verkeer, staan deze ook ingeschreven.

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer ingeschreven. Je ziet met wie je te maken hebt, wie tekeningsbevoegd is en of er misschien sprake is van een faillissement. Zo heb je rechtszekerheid bij het zakendoen

Autonomen hebben echter geen idee wat de term functionaris inhoudt. Voor hun is iedereen, die in hun ogen belangrijk is, een functionaris. Zo denken zij dat deurwaarders en rechters functionarissen zijn. Op het moment dat ze te maken hebben met een deurwaarder of rechter, willen ze weten of deze wel bevoegd is. Ze zoeken dan uit of de rechter of deurwaarder vermeld staat als functionaris bij de betreffende organisatie of instantie, en als dat niet het geval is, dan denken ze dat de persoon niet bevoegd is.
En uiteraard vinden ze deze personen ook niet.

Een ander misverstand dat rondgaat is, dat alle ambtenaren ook ingeschreven moeten staan bij de KvK. Ook hier geldt, wordt de betreffende ambtenaar niet gevonden, dan is deze, volgens hun redenatie, niet bevoegd.
Bestuursorganen en ambtsdragers (inspecteur, ontvanger, deurwaarder, politie etc.) staan los van de rechtspersonen.
Hun bevoegdheden komen uit het bestuursorgaan, niet uit de rechtspersoon.

Dat de vastgelegde bevoegdheden louter betrekking hebben op het economisch verkeer, is een derde denkfout die gemaakt wordt. Bij de KvK wordt niet vastgelegd of een medewerker bevoegd is een brief, nota of aanmaning te sturen. Tekenbevoegd heeft niets te maken met het mogen ondertekenen van een brief, maar met het ondertekenen van een overeenkomst. Bijvoorbeeld een huur- of koopovereenkomst, een arbeidscontract met een nieuwe medewerker of het afsluiten van een leasecontract.

Overigens worden niet alle bevoegdheden bij de KvK geregistreerd. Medewerkers van een energiemaatschappij zijn bijvoorbeeld bevoegd om een contract af te sluiten met een afnemer. Dit is geregeld via hun functie en is onderdeel van hun dagelijkse werkzaamheden. Van de caissière bij de Albert Heijn wordt ook niet bij de KvK vastgelegd dat zij jouw boodschappen mag afrekenen.

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Als gevolg van deze wet hebben diverse overheidsorganen een eigen inschrijving gekregen bij de KvK. Tot die tijd vielen ze onder de inschrijving van een Ministerie. Zo hebben onder andere de rechtbanken een eigen inschrijving gekregen, maar bijvoorbeeld Jeugdzorg niet. Die staan nog steeds geregistreerd onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Er zijn een aantal mensen die op grond van deze wet menen dat rechtbanken voor 1 juli 2021 niet bestonden, en dus ook niet bevoegd waren, en daarmee alle uitspraken niet rechtsgeldig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Algemeen

Vorige artikel

Boze vader gehaat en geliefd
Algemeen

Volgende artikel

Bevoegdheden en mandaten