Deze website is opgezet en wordt onderhouden door vrijwilligers.
Het idee is ontstaan doordat er op X, voorheen Twitter, regelmatig vragen gesteld worden over autonoom of soevereine onderwerpen. X is prima geschikt om een kort antwoord of reactie te geven op een vraag, maar minder geschikt voor een uitgebreide reactie. Bovendien maakt een website het wat makkelijker om eerder geplaatste berichten terug te lezen en er naar te linken. Ook vanuit X.

Ook is voor veel mensen het begrijp autonoom of soeverein vrij onbekend. Op deze manier proberen we wat meer inzicht te geven in de wereld van autonomen en soevereinen, hun werkwijze, hun handelen, hun ideeën. Deze website is puur informatief bedoeld.

Bij het plaatsen van informatie wordt uiterste zorgvuldigheid betracht en een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld neer te zetten. Ondanks dat kan het zijn dat de geplaatste informatie niet (volledig) juist is of niet compleet. Je kunt dit melden via het contactformulier.